MENU
Cơ sở điêu khắc trực tiếp và nhận làm theo yêu cầu
Việt Nam English
hotline 0975 751 489
timeservingLàm việc 24/24 tất cả các ngày.
  • Tượng thích ca bằng ngọc xanh
  • Tượng Phật thích ca
  • Tượng Phật Di Lặc
  • TƯỢNG CHÚ TIỂU ĐỦ KÍCH CỠ
  • Tượng Chú Tiểu
  • Tuợng Thích Ca Nằm
  • Tượng Phước Lộc Thọ
Danh mục sản phẩm
Tin tức

Sản phẩm Đá Mỹ Nghệ

Tượng Kim Cang Hộ Pháp
Giá: Liên hệ
0975.751.489
Đã vào giỏ hàng
Tượng Phật Quán Thế Âm Cao 6m
Giá: Liên hệ
0975.751.489
Đã vào giỏ hàng
Tượng ​Thánh tăng Sivali
Giá: Liên hệ
0975.751.489
Đã vào giỏ hàng
Tượng Phật Bổn sư bằng Ngọc Xanh
Giá: Liên hệ
0975.751.489
Đã vào giỏ hàng
TƯỢNG THÍCH CA BẰNG ĐÁ XANH
Giá: Liên hệ
0975.751.489
Đã vào giỏ hàng
Tượng Phật A DI ĐÀ Ngồi
Giá: Liên hệ
0975.751.489
Đã vào giỏ hàng
TƯỢNG ĐỊA TẠNG VƯƠNG NGỒI
Giá: Liên hệ
0975.751.489
Đã vào giỏ hàng
Tượng Địa Tạng Vương Đứng
Giá: Liên hệ
0975.751.489
Đã vào giỏ hàng
TƯỢNG TIÊU DIỆN
Giá: Liên hệ
0975.751.489
Đã vào giỏ hàng
TƯỢNG HỘ PHÁP BẰNG ĐÁ
Giá: Liên hệ
0975.751.489
Đã vào giỏ hàng
TƯỢNG PHẬT THÍCH CA NIÊM HOA VI TIẾU
Giá: Liên hệ
0975.751.489
Đã vào giỏ hàng
TƯỢNG SƯ TỔ ĐẠT MA BẰNG ĐÁ TRẮNG
Giá: Liên hệ
0975.751.489
Đã vào giỏ hàng
Tượng Phật Di Lặc Cao 2m
Giá: Liên hệ
0975.751.489
Đã vào giỏ hàng
TƯỢNG PHẬT QUAN ÂM ĐÁ NAPOLI
Giá: Liên hệ
0975.751.489
Đã vào giỏ hàng
Copyright © 2016 Cơ Sở Điêu Khắc Vĩ Loan. All Rights Reserved.
Gọi cho chúng tôi